Tävlingar

Anmälan till de flesta av Ängsö GKs tävlingar görs på ”Min Golf” på golf.se. Det går också bra att maila in anmälan till kansli@angsogolf.org eller ringa kansliet/receptionen på 0760-19 47 70 eller 0171-44 10 12 (val 1). Vid anmälan ska namn samt golf-id uppges.

Golfbil på tävling?
Spelare som har läkarintyg och behöver åka golfbil på tävling måste visa upp tillstånd för detta. Tillståndet utfärdas av hemmaklubbens styrelse. För att som Ängsömedlem erhålla detta tillstånd ska giltigt läkarintyg lämnas in till Ängsö GK kansli. Därefter utfärdas tillståndet som alltid ska uppvisas vid tävling.