Ordförande informationsbrev

Här ligger vår ordförandes informationsbrev som skickas
ut till medlemmarna varannan vecka.