Bli medlem

Vi hoppas att Du väljer Ängsö Golfklubb som Din klubb och att Du som medlem kommer att trivas på vår bana och i vår klubb.
Använd ansökningsformuläret längre ner på sidan eller kontakta kansliet på
tfn 0707-44 10 12 eller e-post kansli@angsogolf.org.

 

Årsavgifter 2024

Åldern är den ålder man uppnår under aktuellt år.

Fullvärdig medlem
Fritt spel alla dagar, alla tider, fria rangebollar.
För fullvärdig senior, 22 år och äldre, krävs spelrätt.
Fritt spel på GKplus-banorna på vardagar
och efter kl. 13 på lördag, söndag och helgdag under perioden 1/5-31/10.

OBS!
Ej fritt spel på GKPlus-banorna för kategorin Yngre Senior (22-25 år).
Fritt spel på Surahammars GK på vardagar och efter kl. 13.00 på lördag, söndag och helgdag under perioden 1/5-31/10, under förutsättning att båda banorna har öppet med ordinarie greener.
Ålder
65+
26-64
22-25 år
19-21 år
16-18 år
– 15 år
Avgift
6 300 kr * **
6 500 kr * **
3 900 kr *
2 400 kr
2 000kr
1 800 kr
Årsmedlem 
Fritt spel alla dagar, alla tider, fria rangebollar.
Fritt spel på GKplus-banorna och Surahammars GK på vardagar och efter kl. 13 på lördag, söndag och helgdag under perioden 1/5-31/10.
För Årsmedlem krävs ingen spelrätt
Ålder
26 år –
Avgift
7 100 kr
Vardagsmedlem (EJ fritt spel på GKplus/Surahammar)
Fritt spel på helgfria vardagar, halv greenfee vid spel på lördag, söndag och helgdag. Fria rangebollar. För vardagsmedlem krävs spelrätt
Ålder
26 år –
Avgift
5 100 kr * **
Småbarnsförälder (EJ fritt spel på GKplus/Surahammar)
För förälder med barn som fyller 6 år eller mindre under säsongen, där den andra föräldern betalar fullvärdig avgift. Fritt spel alla dagar, alla tider, fria rangebollar. För småbarnsförälder krävs spelrätt.
Ålder
22 år –
Avgift
1 350 kr *
Non Resident (EJ fritt spel på GKplus/Surahammar)
Bosatt utomlands, betalar halv greenfee vid spel på Ängsö GK. För Non Resident medlem krävs spelrätt.
Ålder
22 år –
Avgift
1 200 kr *
Passiv medlem
Passiv medlem har ej rätt att spela på banan. För passiv senior, 22 år och äldre, krävs spelrätt.
Ålder Avgift
600 kr *
Studerandemedlem (EJ fritt spel på GKplus/Surahammar)
Heltidsstuderande på högskola/universitet. Fritt spel alla dagar, alla tider, fria rangebollar.
Studieintyg ska uppvisas vid ansökan/scannas och skickas till info@angsogolfklubb.com
Ålder
Avgift
2 800 kr
GKplus-klippet
Medlemskap i Ängsö GK samt 5 personliga greenfeespel på valfria GKplus-banor under året. Ej fria rangebollar.
Person som äger spelrätt i Ängsö GK kan ej inneha denna medlemsform.
Ålder
22 år –
Avgift
2 595 kr
Nybörjarmedlemskap (EJ fritt spel på GKplus/Surahammar)
Fritt spel alla dagar, alla tider, fria rangebollar.
Ålder
– 15 år
16 -21 år
22 år –
Avgift
1 895 kr
2 495 kr
3 295 kr
Träningsmedlem (EJ fritt spel på GKplus/Surahammar)
Fria rangebollar och fri tillgång till övningsområde och övningsbana. Ej spel på 18-hålsbanan.
Ålder
0-8 år
9-21 år
Avgift
150 kr
1 200 kr
** = Arbetsavgift/Städavgift ingår. Denna avgift återfås i form av 1 st greenfeecheck efter deltagande i minst 4 timmar, av klubben utsett arbete, tex städdag, kommittéarbete, banvärdskap eller liknande. Avgift
200 kr
Rangekort rangebollar (35 hinkar)
Inklusive tillgång till övningsområde och 6-hålsbanan
Avgift
1200 kr
Byte av medlemskapsform
Medlem som under året byter medlemskapsform får tillgodoräkna sig tidigare erlagd avgift, detta dock endast om bytet är till en “högre medlemskapsform”. Man kan alltså inte genom byte av medlemskapsform erhålla återbetalning av redan erlagd avgift.
Spelrätt
* = Spelrätt krävs för senior som är Fullvärdig medlem, Vardagsmedlem, Yngre senior, Småbarnsförälder, Non Resident, eller Passiv medlem. Spelrätt kan även köpas av medlem som har sin spelrätt till salu.
Ålder
22 år-
Avgift
Aktuellt pris 800 kr. (Engångskostnad)

Ansökan medlemskap