Bli medlem

 

Vi hoppas att Du väljer Ängsö Golfklubb som Din klubb och att Du som medlem kommer att trivas på vår bana och i vår klubb.

Vill Du bli medlem?
Använd ansökningsformuläret längre ner på sidan eller kontakta kansliet på tfn 0707-44 10 12 eller e-post kansli@angsogolf.org. Du kan även fylla i Ansökan medlemskap ÄGK och skicka till:
Ängsö Golfklubb, Box 1007, 721 26 Västerås eller maila till kansli@angsogolf.org

ÅRSAVGIFTER 2021
Åldern är den ålder man uppnår under aktuellt år.

Fullvärdig medlem
Fritt spel alla dagar, alla tider, fria rangebollar.
För fullvärdig senior, 22 år och äldre, krävs spelrätt.
Fritt spel på GKplus-banorna på vardagar och efter kl 13 på lördag, söndag och helgdag under perioden 1/5-31/10.
OBS! Ej fritt spel på GKPlus-banorna för ålderskategorin Yngre Senior (22-25 år).
Fritt spel på Surahammars GK på vardagar och efter kl 13.00 på lördag, söndag och helgdag under perioden 1/5-31/10, under förutsättning att båda banorna har öppet med ordinarie greener.
Ålder
65+
26-64
22-25 år
19-21 år
16-18 år
– 15 år
Avgift
5 500 kr *
5 700 kr *
3 400 kr
2 100 kr
1 850 kr
1 600 kr
Vardagsmedlem (EJ fritt spel på GKplus/Surahammar)
Fritt spel på helgfria vardagar, halv greenfee vid spel på lördag, söndag och helgdag. Fria rangebollar. För vardagsmedlem krävs spelrätt
Ålder
26 år –
Avgift
4 450 kr *
Småbarnsförälder
För förälder med barn som fyller 6 år eller mindre under säsongen, där den andra föräldern betalar fullvärdig avgift. Fritt spel alla dagar, alla tider, fria rangebollar. För småbarnsförälder krävs spelrätt.
Ålder
22 år –
Avgift
1 000 kr
Non Resident (EJ fritt spel på GKplus/Surahammar)
Bosatt utomlands, betalar halv greenfee vid spel på Ängsö GK. Fria rangebollar. För Non Resident medlem krävs spelrätt.
Ålder
22 år –
Avgift
1 000 kr
Passiv medlem
Passiv medlem har ej rätt att spela på banan. För passiv senior, 22 år och äldre, krävs spelrätt.
Ålder Avgift
500 kr
Studerandemedlem (EJ fritt spel på GKplus/Surahammar)
Heltidsstuderande på högskola/universitet. Fritt spel alla dagar, alla tider, fria rangebollar.
Studieintyg ska uppvisas vid ansökan.
Ålder
Avgift
2 500 kr
GKplus-klippet
Medlemskap i Ängsö GK samt 5 personliga greenfeespel på valfria GKplus-banor under året. Ej fria rangebollar.
Person som äger spelrätt i Ängsö GK kan ej inneha denna medlemsform. Läs mer här
Ålder
22 år –
Avgift
2 295 kr
     
Nybörjarmedlem (EJ fritt spel på GKplus/Surahammar)
Medlemskap i ett år inklusive nybörjarkurs. Fritt spel alla dagar, alla tider, fria rangebollar.
Ålder
– 12 år
13 -21 år
22 år –
Avgift
1 595 kr
2 195 kr
2 995 kr
     
Träningsmedlem (EJ fritt spel på GKplus/Surahammar)
Fria rangebollar och fri tillgång till övningsområde och övningsbana. Ej spel på 18-hålsbanan.
Ålder
0-8 år
9-21 år
Avgift
100 kr
900 kr

 * = Arbetsavgift/Städavgift ingår. Denna avgift återfås i form av 1 st greenfeecheck efter deltagande i minst 4 timmar, av klubben utsett arbete, tex städdag, kommittéarbete, banvärdskap eller liknande.*= Medlemsavgift ingår med 500kr.   Avgift
200 kr
Årskort rangebollar
Inklusive tillgång till övningsområde och 6-hålsbanan
  Avgift
1000 kr

Byte av medlemskapsform
Medlem som under året byter medlemskapsform får tillgodoräkna sig tidigare erlagd avgift, detta dock endast om bytet är till en ”högre medlemskapsform”. Man kan alltså inte genom byte av medlemskapsform erhålla återbetalning av redan erlagd avgift.

SPELRÄTT

Spelrätt
Spelrätt krävs för senior som är Fullvärdig medlem, Vardagsmedlem, Småbarnsförälder, Non Resident, eller Passiv medlem. Spelrätt kan även köpas av medlem som har sin spelrätt till salu.
Ålder
22 år-
Avgift
Kontakta kansliet

Anmälan medlemskap

Comments are closed.