Kategori: Nyheter

Arbete pågår!

Just nu arbetar vi vidare med att få det nya grisstaketet på plats, ett stort jobb som sträcker sig över både vinter- och vårsäsong. Vi håller också på med en stor upprensning av träd och sly på hål 17:s högersida. Detta kommer att möjliggöra för mer inläpp av solljus vilket kommer att resultera i att

Ny vikvägg i restaurangen

En ny vikvägg håller på att sättas upp i restaurangen. Detta ger möjlighet till att skilja av ett separat utrymme längst ner i restaurangen för att till exempel användas av grupper av gäster och medlemmar om man vill sitta avskilt eller ha prisutdelning eller liknande. Stort tack till de frivilliga som gör detta möjligt!

Årsmöteshandlingar finns nu tillgängliga

Nu finns handlingarna till årsmötet den 9 mars tillgängliga. Klicka här för att komma till dem.

Öppet Hus

Tack ni som besökte oss på vårt Öppet Hus på vinterkansliet i lördags! Det blev trevliga möten med fika och hjälp med betalning av årsavgifter. Vi hoppas kunna anordna något Öppet Hus-liknande framåt säsongen.