Guldmärket!

Vi gratulerar vår tidigare ordförande Björn Axelsson som igår kväll tilldelades Västmanlands Golfdistriktsförbunds guldmärke!
En mycket välförtjänt utmärkelse! GRATTIS Björn!
GULDMÄRKE
”Guldmärket tilldelas person som svarat för eller fortfarande gör betydande insatser i utvecklingen av svensk golfsport inom distrikt och klubb/anläggning”
* Märket präglas i guld, numreras och präglas med innehavarens initialer.
* Märket utdelas vid distriktsmötet eller annat lämpligt evenemang.
* Utmärkelsen berättigar till introduktionskort inom det distrikt personen är eller har varit verksam. På kortet framgår också namn, typ av utmärkelse samt datum för utfärdandet. Kortet är livsvarigt.