Trädröjning pågår!

Just nu jobbar banteamet med att ta ner några ekar på 9:ans backtee
och några alar som växer vid bäcken intill green, även detta på hål 9.😀