Protokoll höstårsmötet

Protokollet från höstårsmötet finns nu att läsa här