Arbete på nian!

Banteamet jobbar just nu med att ta bort gamla slipers och bygga en ny slänt och väg vid tee på 9:an.
Detta innebär att just nu måste både gående och golfbilar ta sig upp på gul tee via den nya lilla uppfarten och sedan försiktigt förflytta sig längs vänstersidan på gul/blå tee.