Vi öppnar banan igen!

På måndag öppnar vi banan igen med ordinarie greener efter veckans vinterväder!
– Vissa provisoriska tees.
– Restaurangen stängd, kiosken öppen.
– Toaletter och vattenpåfyllning i anslutning till kiosken.
– Omklädningsrum stängda – renoveringsarbete pågår.
– Drivingrangen stängd p g a nödvändiga markarbeten.
– Begränsade antal ställplatser med el endast på grus.
– Inga golfbilar.
– Reducerad greenfee – vardag 350:-, helg 400:-.
Välkomna!