Banan stänger 2/4-7/4.

P g a kommande väderomslag är vi nödgade att stänga banan åtminstone till och med lördag 7/4.  Det är tråkigt men när Kung Bore väljer att återvända så står vi oss slätt… 🙁
Vi uppdaterar löpande med ny information.