Kallelse årsmöte

Här kan ni läsa kallelsen till årsmötet den 12:e.
Kallelsen skickades ut via mail och klubbens anslagstavla den 16/2.