Kallelse till extra möte i Ängsö GK

Då valet av ny ordförande och val/omval av ledamöter vid årsmötet den 16:e november inte resulterade i full styrelsesammansättning kallas härmed till extra möte
den 9:e januari på Björnögården klockan 18:00 och på dagordningen finns endast en punkt, fyllnadsval till styrelsen.
Se nedan för kallelse, redogörelse av valberedningen samt kandidater.

VALBEREDNINGEN
Ängsö Golfklubbs valberedning består av:

Ordförande Amanda Hamrin, duktig golfare som nyss kommit hem från USA där hon pluggat företagsadministration och ledarskap i fem år. Amanda har tränat och tävlat för Ängsö i 10 år och även arbetat på klubben och har genom detta lärt känna många av våra av våra medlemmar.

Cecilia Högdahl, de flesta känner dock till namnet ”Cilla i shopen”. 20 år på Ängsö i en central roll gör att hon har god kännedom om vad som behövs för att Ängsö ska fungera bra och har även en god kommunikation med medlemmarna.

Per Jansson, en medlem med lång erfarenhet av golfen, både på och utanför banan och som även är ordförande i Ängsö Golfklubbs juniorkommitté.
Vet ni inte riktigt vem Pelle är så känner ni dock definitivt till hans dotter, Lova Jansson, en av våra bästa elitjuniorer.

VALBEREDNINGENS ARBETE
För att på bästa sätt nominera våra kandidater så har vi:
• Intervjuat avgående ledamöter i styrelsen
• Intervjuat nytillkomna ledamöter och ordförande i styrelsen
• Varit i kontakt med flertalet potentiella kandidater till nya ledamöter
• Varit i kontakt med många medlemmar för goda uppslag till nya kandidater

Vi har fokuserat vårt arbete på att hitta nya styrelsemedlemmar som:
• Representerar en bredd av klubben, från dam till herr, nybörjare till elit, junior till senior
• Ser till klubbens kortsiktiga och långsiktiga mål och behov
• Kan trygga och skapa en harmoni bland både styrelse, personal och medlemmar
• Har förmåga att ”kliva utanför sig själv ”och sina intressen och se till klubbens bästa
• Förstår vikten av hur viktig klubbkänsla och harmoni är för en framgångsrik förening
• Har tid, engagemang och vilja att driva Ängsö golfklubb mot framtiden enligt klubbens värdegrund

Valberedningen presenterar med stolthet vårt förslag till kandidater:

Eva Börell
På nyval 1 år föreslår valberedningen Eva Börell.
En kvinna med stor erfarenhet inom både eget företagande och styrelsearbete. Eva har varit medlem på Ängsö i knappt 10 år och känner väl till verksamheten och klubben.

Torbjörn Englund
På nyval 2 år föreslår valberedningen Torbjörn Englund.
Med sin erfarenhet från både ordförandeposter och ledamotsarbete i olika styrelser, såväl som god kännedom om Ängsö golfklubb efter att varit medlem i 20 år, så ser vi Torbjörn som ett starkt tillskott till Ängsös styrelse.

Mia Kolli
På nyval 1 år föreslår valberedningen Mia Kolli.
Mia har suttit i styrelsen i Ängsö Golfklubb i två år. Hon har varit en stabil stomme i styrelsen och har stora kunskaper om hur klubben och styrelsearbetet fungerar. Valberedningen anser att Mia besitter de kvaliteter och kompetens som krävs för att vara den brygga som behövs mellan den nya och den gamla styrelsen och den som kan säkerställa en smidig övergång.

Mats Olsson
På nyval 2 år föreslår valberedningen Mats Olsson.
Med gedigen bakgrund och lång erfarenhet av bland annat ekonomi, budgetering och projektarbete inom olika företag så känner vi att vi har säkrat ytterligare kompetens som kommer att gagna styrelsen och Ängsö Golfklubb

Länk till kallelsen finns HÄR

Länk till kandidaternas presentationer finns HÄR