Information från årsmötet

Årsmötet avhölls den 16/11 och bland punkterna var val av ordförande och styrelse.
Läs mer här om styrelsens sammansättning med mera.