Grävarbete på 5:an!

Nu gräver banteamet bort den lilla kullen till höger om blå tee på hål 5.
Den har tidigare skymt sikten från gul och vit tee på hål 5 mot röd tee
på hålet samt mot mötande högerruff på 4:an.
Borttagningen av kullen görs för att öka säkerheten vid utslag från vit och gul tee på 5:an för både spelare och banpersonal.