Nedfallna träd!

På banan finns just nu några träd som fallit på grund av den kraftiga blåsten.
Banteamet är medvetna om dessa men kommer av säkerhetsskäl inte att ge
sig på dom förrän blåsten lugnar ner sig vilket kan ta en dag eller två.

Även ni golfare bör vara försiktiga i blåsten och vara uppmärksamma!