Arbete pågår!

Just nu arbetar vi vidare med att få det nya grisstaketet på plats, ett stort jobb som sträcker sig över både vinter- och vårsäsong. Vi håller också på med en stor upprensning av träd och sly på hål 17:s högersida. Detta kommer att möjliggöra för mer inläpp av solljus vilket kommer att resultera i att fairway kommer att bli torrare. Då vi har kört med tunga maskiner kommer området i slänten att vara ganska uppkört men detta kommer att växa ihop, troligen till slutet av denna säsong. Vi har också rensat dräneringar på fairway vilket ytterligare kommer att hjälpa till att torka upp fairway på ett bättre sätt. Vi jobbar också hårt med att röja sly och dylikt på de flesta av våra hål. Ta gärna en vinterpromenad på vår vackra bana och se med egna ögon.