Tävlingar

Information från Tävlingskommittén
EGA exakt tävlingshandicap
Från och med säsongen 2016 krävs ett ”EGA exakt tävlingshandicap” för att få ta emot priser i tävlingar på Ängsö GK! Även spelare utan ”EGA exakt tävlingshandicap” får delta men tas inte med i resultatlistan. Samtliga spelare i par eller lagtävlingslag måste ha ”EGA exakt tävlingshandicap” för att laget skall kunna få pris.

Detta baserat på en rekommendation som Svenska golfförbundet sände ut inför förra årets säsong men som vi då beslutade att avvakta med till i år.
Detta är även ett krav för att få arrangera vissa sponsrade tävlingar.

För att få ett ”EGA exakt tävlingshandicap” behöver man ha fyra registrerade handicapronder (min 9 hål dock max en 9 hålsrond/dag) under säsongen.

För mer information se
Handicapregler

Information om ovan kommer även att finns i varje tävlingsbeskrivning.
Vänliga hälsningar Tävlingskommittén

Anmälan till de flesta av Ängsö GKs tävlingar görs på ”min golf” på golf.se. Det går också bra att maila in anmälan till kansli@angsogolf.org eller ringa kansliet/receptionen på 0760-19 47 70 eller 0171-44 10 12 (val 1).
Vid anmälan ska namn samt golf-id uppges.

Golfbil på tävling?
Spelare som har läkarintyg och behöver åka golfbil på tävling måste visa upp tillstånd för detta. Tillståndet utfärdas av hemmaklubbens styrelse. För att som Ängsömedlem erhålla detta tillstånd ska giltigt läkarintyg lämnas in till Ängsö GK kansli. Därefter utfärdas tillståndet som alltid ska uppvisas vid tävling.

 

 

 

 

Comments are closed.