Styrelsen

Ordförande
Björn Axelssson, tfn 0703-03 32 38

Vice ordförande
Joakim Grenblad, tfn 0706-99 81 28

Kassör
Ove Pettersson

Ledamöter
Kenneth Toftebrant
Siv Bånghammar
Sven Berg
Kristin Widh

Comments are closed.