Pay And Play information

Pay And play red

Du som inte har officiellt HCP är välkommen till oss på tisdagar!
Spelare som saknar officiellt HCP och inte är medlemmar i någon klubb är välkomna att spela “Pay & Play” hos oss på helgfria tisdagar under förutsättning att minst en spelare i bollen har officiellt handicap. Denna spelare ansvarar för att golfreglerna efterlevs.

Bra att veta!
– Endast tidsbokning via receptionen, samtliga spelare ska registreras.
– Skriv in dig i greenfeeboken och erlägg alltid gällande greenfee-avgift.

– Varje spelare ska ha en egen utrustning av speltemposkäl. Glöm inte greenlagaren!
–  Spela banans hål i nummerordning.
– Tänk på säkerheten, spela med marginal. En golfboll kan orsaka allvarliga skador. Slå inte om det finns risk för att träffa en annan spelare. Om  en boll ändå är på väg att träffa någon, skrik omedelbart “FORE”.

– Vår banpersonal har alltid företräde på banan och det är inte tillåtet att slå när de arbetar i din närhet.
– Släpp förbi snabbare spelare genom att gå åt sidan och “vinka” fram.
– Om du behöver leta efter din boll ska du omedelbart släppa förbi bakomvarande spelare som väntar.
– Var rädd om banan. Laga nedslagsmärken efter bollen på green och lägg tillbaka uppslagna grästuvor i sitt märke.
– Bunkrarna ska krattas efter besök.
– Endast egna bollar är tillåtna vid spel på banan. Rangebollar hör till drivingrangen.

Spela slaggolf – innebär att du får max slå 5 extra slag per hål. T ex har du inte hålat ut på nio slag på ett Par 4 hål så plockar du upp bollen och går vidare till nästa hål.

Tveka inte att fråga oss om du undrar över något eller känner dig osäker. Vill du gå en kurs? Säg till i receptionen eller shopen. Våra grönt kort kurser startar regelbundet under säsong.

Varmt välkommen du också!

Comments are closed.