Spelrätter

Spelrättsinnehav krävs för senior som är 22 år och äldre med undantag för Studerandemedlem, Årsmedlem, Nybörjarmedlem, Ängsöklippet medlem och  GKplus-klippetmedlem.

För nya medlemmar som förvärvar en spelrätt tillkommer en inträdesavgift på 500 kr.

Ängsö Golfklubb säljer spelrätter för 8 000 kr. Det kan även finnas medlemmar som vill sälja sin spelrätt, klicka på nedanstående länk för mer information.
>> Spelrätter säljes/uthyres
>> Spelrätter hyres/Köpes

Vid försäljning av spelrätt ska blanketten Överlåtelse-av-spelrättsbevis-på-Ängsö-Golfklubb fyllas i av både köpare och säljare och sedan lämnas till Ängsö GK kansli.
Vid uthyrning av spelrättsbevis ska blanketten Upplåtelse-av-spelrättsbevis-på-Ängsö-Golfklubb fyllas i av både uthyrare och hyrestagare och sedan lämnas till Ängsö GK kansli.

Mer information
kontakta kansliet på tfn 0171-44 10 12 eller e-post kansli@angsogolf.org

Comments are closed.