Klubbhuskommittén

Klubbhuskommittén arbetar med området i och kring klubbhuset för att öka trivseln för både gäster och medlemmar.
Klubbhusområdet och kommittén ansvarar även för klubbens entré.

Ordförande
Bertil Thunblom, mobil: 0708-79 33 69

Ledamöter
Kjell-Ove Anegrund
Kjell Thörnqvist
Calle Högwall
Roger Karlsson
Bengt Eriksson
Hans Fredriksson
Karl-Åke Gullberg
Lars Engvall

Comments are closed.