Klubbhuskommittén

Klubbhuskommittén arbetar med området i och kring klubbhuset för att öka trivseln för både gäster och medlemmar.
Klubbhusområdet och kommittén ansvarar även för klubbens entré.

Ordförande
Bertil Overmark, tfn: 021-35 79 03, mobil: 0708-98 04 92

Ledamöter
Bertil Thunblom
Birgitta Kaeding
Torbjörn Haffling
Vanja Haffling
Åke Thunström
Kjell-Ove Anegrund
Conny Holmqvist
Eva Söderqvist
Christina Söderquist
Roger Karlsson
Kjell Blom

 

Comments are closed.