Elitkommittén

Elitkommittén strävar mot
Träning, sammanhållning och resultat
Att på ett positivt och trevligt sätt representera Ängsö Golfklubb på vår egen bana samt andra banor som vi besöker
Att vara ett föredöme bland alla våra medlemmar i egenskap av representanter för Ängsö Golfklubb

Mål för Herrelit 2018
Elitlaget skall långsiktigt inneha div 1-status
Samarbete med klubbens utvecklingslag
Rekrytera yngre spelare från utvecklingslaget
Individuellt utveckla och stödja elitspelare såväl i träning som genom ekonomiskt stöd.
Medverka till att Ängsö Golfklubb satsar på ungdomsverksamhet.
Långsiktigt medverka till att Ängsö GK har en spelarrepresentant etablerad i  Sverigeeliten

Kontaktperson i Herrelit
Christer Jakobsson, tfn: 070-302 11 47
Johan Magnusson, tfn: 070-290 90 30

Comments are closed.