Handicap för juniorer

Junioreleven har hcp 54, det vill säga 3 extra slag på varje hål och man spelar poängbogey:

Från Gul svart tee: spelas som par tre
8 slag och över = 0 poäng
7 slag = 1 poäng
6 slag = 2 poäng
5 slag = 3 poäng
4 slag = 4 poäng
3 slag = 5 poäng
2 slag = 6 poäng
1 slag = 7 poäng.

Från Grön vit tee:  Man räknar banans par på hålet. Det vill säga att det kan vara hål med par 3 eller hål med par 4 eller också ett hål med par 5 och då räknar man som följande:
Hål med par 3:  Då räknar man poängen på samma sätt som från gul svart tee.
8 slag och över = 0 poäng
7 slag = 1 poäng
6 slag = 2 poäng
5 slag = 3 poäng
4 slag = 4 poäng
3 slag = 5 poäng
2 slag = 6 poäng
1 slag = 7 poäng

Hål med par 4: Man räknar poängen på följande sätt :
9 slag och över = 0 poäng
8 slag = 1 poäng
7 slag = 2 poäng
6 slag = 3 poäng
5 slag = 4 poäng
4 slag = 5 poäng
3 slag = 6 poäng
2 slag = 7 poäng
1 slag = 8 poäng

Hål med par 5: Man räknar poängen på följande sätt:
10 slag och över = 0 poäng
9 slag = 1 poäng
8 slag = 2 poäng
7 slag = 3 poäng
6 slag = 4 poäng
5 slag = 5 poäng
4 slag = 6 poäng
3 slag = 7 poäng
2 slag = 8 poäng
1 slag = 9 poäng

Från Röd tee: Man räknar poängen på samma sätt som från grön vit tee.  Det är banans par på hålet, det vill säga att det kan vara hål med par 3, par 4 eller också ett hål med par 5 och då räknar man på följande sätt:

Hål med par 3: Man räknar poängen på samma sätt som från gul svart tee.
8 slag och över = 0 poäng
7 slag = 1 poäng
6 slag = 2 poäng
5 slag = 3 poäng
4 slag = 4 poäng
3 slag = 5 poäng
2 slag = 6 poäng
1 slag = 7 poäng

Hål med par 4: Man räknar poängen på följande sätt :
9 slag och över = 0 poäng
8 slag = 1 poäng
7 slag = 2 poäng
6 slag = 3 poäng
5 slag = 4 poäng
4 slag = 5 poäng
3 slag = 6 poäng
2 slag = 7 poäng
1 slag = 8poäng

Hål med par 5: Man räknar poängen på följande sätt :
10 slag och över = 0 poäng
9 slag = 1 poäng
8 slag = 2 poäng
7 slag = 3 poäng
6 slag = 4 poäng
5 slag = 5 poäng
4 slag = 6 poäng
3 slag = 7 poäng
2 slag = 8 poäng
1 slag = 9 poäng

Har eleven presterat mer än 18 poäng på nio hål från gulsvart tee, skall eleven flytta till grön-vit tee och spela banans par med Hcp 54 utan slope.

Har eleven presterat 18 poäng eller mer på nio hål från grön-vit tee, flyttar eleven till röd tee och spelar banan med hcp 54 enligt slopesystemet.

Har eleven presterat 18 poäng eller mer på nio hål från röd tee, med spel handicap 36 så flyttar eleven till gul tee. (Detta gäller ej för tjejer, de stannar på röd tee)

Har eleven presterat 18 poäng eller mer på nio hål från gul tee, måste men göra ett skriftligt eller muntligt prov. Samma sak gäller för tjejerna som då måste få 18 poäng eller mer från röd tee.

Fråga alltid Fatah om du är osäker och vill ha hjälp med hur du ska gå vidare.

Lycka till med din sänkning och swinga lungt!

Comments are closed.